Danh sách học sinh lớp 1A5 năm học 2020-2021 - (25/08/2020 7:17)

Danh sách học sinh lớp 1A5 năm học 2020-2021

UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM      
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỤY PHƯƠNG      
             
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A5
Năm học 2020-2021
    GVCN: Nguyễn Thị Thu Nga  
             
TT Họ và tên đệm Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Dân tộc Họ tên mẹ
1 Nguyễn Bảo An 14/04/2014 Nữ Hà Nội Kinh Bùi Thị Thúy Mai
2 Bùi Hải Anh 25/07/2014 Nữ Hà Nội Kinh Nguyễn Thị Lơ
3 Hoàng Phương Anh 23/08/2014 Nữ Hà Nội Kinh Nguyễn Thị Vĩnh Linh
4 Đặng Gia Bảo 20/08/2014 Nam Hà Nội Kinh Phạm Thị Thanh Hải
5 Nguyễn Thái Bảo 13/09/2014 Nam Hà Nội Kinh Hoàng Thị Bích Huệ
6 Phạm Thiên Bảo 18/06/2014 Nam Hà Nội Kinh Phạm Thị Thùy
7 Nguyễn Ngọc Bích 22/10/2014 Nữ Hà Nội Kinh Đinh Thị Phương
8 Nguyễn Đức Bình 05/11/2014 Nam Hà Nội Kinh Trần Thị Kim Nhung
9 Lê Bảo Minh Châu 30/05/2014 Nữ Hà Nội Kinh Kơ Să K"Sia
10 Ngô Gia Bảo Châu 30/12/2013 Nam Hà Nội Kinh Đào Thúy Duyên
11 Lê Phương Chi 06/11/2014 Nữ Hà Nội Kinh Nguyễn Thị Hồng Thu
12 Phạm Thùy Chi 03/12/2014 Nữ Hà Nội Kinh Nguyễn Thị Kim Oanh
13 Nguyễn Hoàng Hải Đăng 22/10/2014 Nam Hà Nội Kinh Nguyễn Thị Vân
14 Nguyễn Ngọc Diệp 16/05/2014 Nữ Hà Nội Kinh Nguyễn Thị Minh Trang
15 Phạm Thị Ngọc Diệp 11/09/2014 Nữ Hà Nội Kinh Trần Thị Hằng
16 Nguyễn Hoàng Đình 18/03/2014 Nam Hà Nội Kinh Nguyễn Thị Xuân
17 Dương Quang Duy 26/08/2014 Nam Hà Nội Kinh Khuất Thị Diệu Linh
18 Nguyễn Trung Hiếu  14/02/2014 Nam Hà Nội Kinh Nguyễn Thị Thu Hiền
19 Hoàng Quang Huy 23/09/2014 Nam Hà Nội Tày Nguyễn Thị Hà
20 Lê Phúc Gia Huy 16/06/2014 Nam Hà Nội Kinh Nguyễn Thị Thanh Tú
21 Lê Quang Huy 03/05/2014 Nam Hải Dương Kinh Nguyễn Thị Kim Thoa
22 Nguyễn Trường Huy 19/11/2014 Nam Hà Nội Kinh Trần Thị Nga
23 Nguyễn Nguyên Khang 26/06/2014 Nam Hà Nội Kinh Nguyễn Thị Thu
24 Nguyễn Minh Khôi 16/10/2014 Nam Hà Nội Kinh Vũ Thị Mai
25 Nguyễn Khánh Linh 05/02/2014 Nữ Hà Nội Kinh Nguyễn Thị Thu Hiền
26 Trần Tuấn Linh 24/03/2014 Nam Hà Nội Kinh Nguyễn Thị Mến
27 Đặng Nhật Minh 19/07/2014 Nam Hà Nội Kinh Nguyễn Thị Hạnh
28 Phùng Minh Nhật 21/10/2014 Nam Hà Nội Kinh Nguyễn Thị Thu Quỳnh
29 Nguyễn Thảo Nhi 07/02/2014 Nữ Hà Nội Kinh Đỗ Thị Phượng
30 Chu Hải Phong 25/11/2014 Nam Hà Nội Kinh Trần Thị Thúy Vân
31 Đỗ Gia Phúc 06/10/2014 Nam Hà Nội Kinh Trần Thị Hiền
32 Lê Hà Phương 18/01/2014 Nữ Hà Nội Kinh Nguyễn Thị Yên
33 Lê Thu Thảo 02/10/2014 Nữ Hà Nội Kinh Trương Thị Hiền
34 Phạm Minh Tiến 14/06/2014 Nam Hà Nội Kinh Lê Thị Cẩm Hòa
35 Nguyễn Duy Tùng 03/08/2014 Nam Hà Nội Kinh Nguyễn Thị Thanh Tuyết
36 Phạm Duy Quang Vinh 21/08/2014 Nam Hà Nội Kinh Nguyễn Thị Thanh Huyền
37 Trần Tiến Vũ 22/10/2014 Nam Hà Nội Kinh Nguyễn Thị Thanh Ngân