Danh sách lớp 1A6 năm học 2020-2021 - (25/08/2020 7:19)

Danh sách lớp 1A6 năm học 2020-2021

UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM      
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỤY PHƯƠNG      
             
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A6
Năm học 2020-2021
    GVCN: Cao Thị Bích Diệu  
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Dân tộc Họ tên mẹ
1 Đặng Hoài An 21/02/2014 Nữ Hà Nội Kinh Phùng Thị Hội
2 Nguyễn Lê Hà An 21/06/2014 Nữ Hà Nội Kinh Lê Thị Tuyết
3 Nguyễn Ngọc Bảo An 16/06/2014 Nữ Hà Nội Kinh Tống Lệ Quyên
4 Vũ Ngọc Ánh 02/11/2014 Nữ Phú Thọ Kinh Nguyễn Thị Thúy
5 Nguyễn Huy Bách 17/10/2014 Nam Hà Nội Kinh Đỗ Quỳnh Hoa
6 Lê Gia Bảo 19/03/2014 Nam Hà Nội Kinh Nguyễn Thị Thu Hằng
7 Nguyễn Diệp Chi 26/08/2014 Nữ Hà Nội Kinh Nguyễn Thị Bích Hằng
8 Nguyễn Minh Đăng 30/04/2014 Nam Hà Nội Kinh Nguyễn Thị Hảo
9 Lê Gia Hân 16/12/2014 Nữ Thái Bình Kinh Phạm Ánh Hồng
10 Phạm Ngọc Khánh Hoa 20/09/2014 Nữ Hà Nội Kinh Phạm Thị Ngọc
11 Trử Công Hoan 14/07/2014 Nam Hà Nội Kinh Đỗ Thị Lan
12 Lê Quốc Hưng 15/06/2014 Nam Hà Nội Kinh Nguyễn Thị Thu Hiền
13 Nguyễn Quang Huy 08/08/2014 Nam Hà Nội Kinh Trần Thị Hậu
14 Bùi Phương Lan 28/05/2014 Nữ  Hà Nội Kinh Nguyễn Thị Hằng
15 Đỗ Hải Linh 15/12/2014 Nam Hà Nội Kinh Đặng Như Hương
16 Nguyễn Gia Linh 21/01/2014 Nữ Hà Nội Kinh Đào Tuyết Nhung
17 Nông Tú Linh 15/10/2014 Nữ Hà Nội Nùng Lê Hồng Nhật
18 Phạm Ngọc Minh 06/11/2014 Nữ Hà Nội Kinh Nguyễn Thị Diễm
19 Trần Bảo Nam 16/10/2014 Nam Thái Bình Kinh Hà Thị Hoan
20 Nguyễn Hoàng Thu Ngân 02/05/2014 Nữ Ninh Bình Kinh Hoàng Thị Loan
21 Trần Bảo Ngọc 30/04/2014 Nữ Nam Định Kinh Cồ Thị Tươi
22 Trần Minh Ngọc 27/10/2014 Nữ Hà Nội Kinh Phạm Thị Thủy
23 Trần Yến Ngọc 12/'04/2014 Nữ Hà Nội Kinh Dương Lan Hương
24 Cù Khôi Nguyên 20/01/2014 Nam Hà Nội Kinh Nguyễn Thị Hồng Thúy
25 Hoàng Thanh Nhật 02/10/2014 Nam Hà Nội Kinh Nguyễn Thị Thục
26 Đào Yến Nhi 23/11/2014 Nữ Tuyên Quang Kinh Lê Thị Loan
27 Trần Hải Phong 03/11/2014 Nam Hà Nội Kinh Vũ Thị Yến
28 Trần Hải Phong 21/11/2014 Nam Hà Nội Kinh Lê Thị Nhung
29 Lê Văn Phúc 02/07/2014 Nam Hà Nội Kinh Nguyễn Thị Tình
30 Lưu Minh Quang 28/01/2014 Nam Thanh Hóa Kinh Đinh Thị Ninh
31 Nguyễn Đăng Quang 26/10/2014 Nam Lai Châu Kinh Nguyễn Thị Ngân
32 Lê Hải Thanh 22/08/2014 Nam Hà Nội Kinh Nguyễn Thị Thủy
33 Trần Thị Thanh Thư 05/02/2014 Nữ Hà Nội Kinh Nguyễn Thị Hương
34 Lê Bảo Trâm 14/02/2014 Nữ Ninh Bình Kinh Đinh Thị Lý
35 Nguyễn Thị Huyền Trang 28/03/2014 Nữ Hà Nội Kinh Nguyễn Thị Thanh
36 Lê Nguyên Vũ 21/09/2014 Nam Hà Nội Kinh Nguyễn Thị Thanh Thùy
37 Đường Nông Minh Vương 15/05/2014 Nam Vĩnh Phúc Kinh Nguyễn Thị Kim Thanh
38 Hoàng Hải Yến 28/05/2014 Nữ Hà Nội Kinh Phạm Thị Vân Anh