Kính gửi: Quý phụ huynh
- Thực hiện Công văn số 1142/SGDDT- CTTT ngày 03/5/2021 của Sở GD&ĐT V/V thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Học sinh toàn trường sẽ tạm dừng đến trường từ ngày 04/5/2021 cho đến khi có thông báo mới;
- Nhà trường triển khai việc dạy học trực tuyến từ ngày 4/5/2021 theo thời khoá biểu. Kính đề nghị Quý phụ huynh quan tâm, tạo mọi điều kiện để các con được học tập tốt nhất; phối hợp cùng GVCN trong mọi hoạt động; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch!
Trân trọng thông báo!