Hội thảo trình bày kết quả nghiên cứu lựa chọn sách giáo khoa chương trình GDPT 2018 - (13/02/2020 15:35)

Trường Tiểu học Thụy Phương tổ chức Hội thảo trình bày kết quả nghiên cứu lựa chọn sách giáo khoa chương trình GDPT 2018

       Hôm nay 13/2/2020, trường Tiểu học Thụy Phương đã tổ chức Hội thảo LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018. Các tổ chuyên môn, cá nhân được phân công đã chuẩn bị các Slide và thuyết trình đánh giá về 4 bộ sách giáo khoa của NXB Giáo dục: Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cùng học để phát triển năng lực; Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục.

       Trước đó, Ban giám hiệu đã giao nhiệm vụ về các tổ khối để nghiên cứu điểm mạnh, yếu của từng bộ sách và viết báo cáo thu hoạch.