Tập huấn bồi dưỡng giáo viên dạy sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 - (22/06/2020 10:26)

Tập huấn bồi dưỡng giáo viên dạy sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

      Trong 2 ngày 20 và 21/6/2020, đồng chí Đỗ Minh Trang (PHT) cùng 7 đồng chí giáo viên dự kiến dạy lớp 1 đã tham dự tập huấn bồi dưỡng giáo viên dạy sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại trường THCS Minh Khai.

      Trong 2 buổi tập huấn đầu tiên, giảng viên đã mang đến những nội dung sau:

      -  Giới thiệu những điểm mới căn bản nhất cần thực hiện khi dạy học sách giáo khoa lớp 1 mới để đảm bảo tất cả các học viên tham dự sẽ sẵn sàng thiết kế được bài soạn và tổ chức dạy học phát triển năng lực học sinh lớp 1

      - Dạy học theo sách giáo khoa môn Toán lớp 1 phát triển năng lực học sinh

      - Dạy học theo sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 1 phát triển năng lực học sinh

       Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi tập huấn: