Công khai danh sách học sinh được miễn tiền sữa học đường - (21/09/2020 17:5)

Công khai danh sách học sinh được miễn tiền sữa học đường

      UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM
  TRƯỜNG TH THỤY PHƯƠNG
DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC MIỄN SỮA HĐ
                                                                            Năm học: 2020- 2021
STT Họ và tên Lớp Diện được miễn Sữa có
 đường
Sữa không
đường
1 Mã Trâm Anh 1A2 Dân tộc X  
2 Chu Thị Hoa Xuân 1A3 Dân tộc X  
3  Nguyễn Thị Yến Nhi 1A3 Cận nghèo X  
4 Dương Duy Anh 1A4 Cận nghèo X  
5 Hoàng Quang Huy 1A5 Dân tộc X  
6 Nông Tú Linh 1A6 Dân tộc   X
7 Lê Ngọc Diễm 2A3 Con thương binh X  
8 Nguyễn Hà Phương Linh 2A3 Cận nghèo X  
9 Nguyễn Anh Quang 2A3 Cận nghèo X  
10 Nguyễn Ánh Tuấn Phong 2A3 Cận nghèo X  
11 Lê Ngọc Quyên 2A4 Cận nghèo X  
12 Lê Thanh Vân 2A4 Cận nghèo X  
13  Nguyễn Đức Quân 2A5 Cận nghèo X  
14 Trần Mai Hương 3A1 Cận nghèo X  
15 Phùng Gia Huy 3A1 Dân tộc X  
16 Vi Hải Bằng 3A1 Dân tộc X  
17 Nguyễn Ngọc Khánh 3A3 Cận nghèo X  
18 Đặng Thanh Ngọc 3A3 Con bệnh binh X  
19 Vũ Khôi Nguyên 3A3 Cận nghèo X  
20 Dương Thành Long 3A3 Dân tộc X  
21 Nguyễn Thị Ngọc Bích 3A4 Dân tộc X  
22 Nguyễn Trần Ngọc Ánh 3A4 Dân tộc X  
23 Nguyễn Bảo Trân 3A6 Cận nghèo   X
24 Phạm Yến Nhi 4A1 Cận nghèo X  
25 Chu Tấn Sang 4A1 Dân tộc X  
26 Kim Minh Quân 4A2 Cận nghèo X  
27  Hà Mai Hương 4A2 Dân tộc X  
28 Đỗ Phương Thảo 4A3 Cận nghèo X  
29 Nguyễn Xuân Duy 4A3 Cận nghèo X  
30 An Thùy Dương 4A4 Cận nghèo X  
31 Nguyễn Đức Kiên 4A4 Cận nghèo X  
32 Hoàng Thế Quyền 4A4 Dân tộc X  
33 Lê Minh Tâm 5A3 Cận nghèo   X
34 Nguyễn Bảo Linh 5A3 Dân tộc X  
35 Dương Trà My 5A4 Cận nghèo X  
36 Trần Bảo Ngọc 5A4 Cận nghèo X  
37 Nguyễn Hoàng Tuyên 5A4 Cận nghèo X  
Tổng   37 34 3

                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                       Phan Thị Thuận