LỄ KHAI MẠC NGÀY CHẠY OLYMPIC VÌ SỨC KHỎE TOÀN DÂN - (13/04/2021 17:3)

Lễ khai mạc ngày chạy olympic vì sức khỏe toàn dân

HỘI THI "CÔ GIÁO TÀI NĂNG DUYÊN DÁNG" CỤM 2 - CẤP TIỂU HỌC - (15/12/2020 17:21)

Hội thi "cô giáo tài năng duyên dáng" cụm 2 - cấp tiểu học

NHÀ TRƯỜNG THAM GIA NGÀY HỘI HIẾN MÁU “TRÁI TIM MÙA THU” - (17/11/2020 23:38)

“mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, không chỉ là một thông điệp mà còn thể hiện ý nghĩa nhân văn sâu sắc của việc hiến máu tình nguyện. nghĩa cử cao đẹp ấy đang ngày một lan tỏa đến tất cả mọi người, tạo nên hiệu ứng rộng khắp trong toàn cộng đồng, mang lại hy vọng cho những người bệnh cần máu để duy trì sự sống. thực hiện công văn số 938/gd&đt-mn ngày 06/11/2020 của phòng giáo dục và đào tạo quận bắc từ liêm về việc tổng kết phong trào hiến máu tình nguyện năm 2020; tôn vinh người hiến máu tiêu biểu và ngày hội hiến máu “trái tim mùa thu”. chương trình hiến máu nhân đạo với mục đích mang những đơn vị máu tình thương cùng niềm tin và hi vọng tới các bệnh nhân. nhận thức rõ tầm quan trọng của hiến máu nhân đạo, từ các năm trước [...]

Chung khảo hội thi: Duyên dáng áo dài - (11/10/2020 19:15)

Chung khảo hội thi: "duyên dáng áo dài". cô giáo hy thị ngọc ánh đạt giải chuyên đề: "áo dài ấn tượng nhất" và giải nhì: "cô giáo tài năng duyên dáng".

Công đoàn Tiểu học Thụy Phương hưởng ứng ngày hội hiến máu tình nguyện - (18/05/2020 9:34)

Công đoàn tiểu học thụy phương hưởng ứng ngày hội hiến máu tình nguyện