Thông báo Kết quả lựa chọn sách giáo khoa chương trình GDPT 2018 - (28/05/2020 8:5)

Trường tiểu học thụy phương thông báo kết quả lựa chọn sách giáo khoa chương trình gdpt 2018

Hội thảo Lựa chọn Sách giáo khoa chương trình GDPT 2018 (Lần 2) - (21/02/2020 15:23)

Hội thảo lựa chọn sách giáo khoa chương trình gdpt 2018 (lần 2)

Hội thảo trình bày kết quả nghiên cứu lựa chọn sách giáo khoa chương trình GDPT 2018 - (13/02/2020 15:35)

Trường tiểu học thụy phương tổ chức hội thảo trình bày kết quả nghiên cứu lựa chọn sách giáo khoa chương trình gdpt 2018

Chương trình giáo dục phổ thông có những điểm mới trong lĩnh vực giáo dục tiểu học - (07/01/2020 10:29)

Thông tư số 32/2018/tt-bgdđt ngày 26 tháng 12 năm 2018 của bộ giáo dục và đào tạo (gdđt) về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông có những điểm mới trong lĩnh vực giáo dục tiểu học

Giáo viên Hà Nội làm quen với 5 bộ sách SGK lớp 1 theo chương trình mới - (31/12/2019 10:41)

Ngày 28-12, sở gd-đt hà nội đã tổ chức hội nghị trực tuyến giới thiệu bộ sgk lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 tới toàn bộ hiệu trưởng và giáo viên tiểu học của 30 quận huyện.