Tập huấn dành cho mentor chuẩn bị cho cuộc thi "STEAM Robotics MakeX 2020" - (25/10/2020 19:16)

Tập huấn dành cho mentor chuẩn bị cho cuộc thi "steam robotics makex 2020"

Tập huấn kế hoạch phòng chống tác hại của thuốc lá - (01/10/2020 20:33)

Tập huấn kế hoạch phòng chống tác hại của thuốc lá

Tập huấn bồi dưỡng giáo viên dạy sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 - (22/06/2020 10:26)

Tập huấn bồi dưỡng giáo viên dạy sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

Giáo viên tập huấn sử dụng hệ thống Edulive tại trường - (10/02/2020 10:27)

Giáo viên trường tiểu học thụy phương tự tập huấn sử dụng hệ thống edulive tại trường