Từ: Đến:
Hiển thị :
Công văn Ngày công văn
Công văn số 1335/SGDĐT-CTTT
Công văn số 1335/SGDĐT-CTTT về việc chuẩn bị các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học
8/5/2020
Tải về
Công văn số 1341/SGDĐT-VP của Sở GDĐT TP Hà Nội
Công văn số 1341/SGDĐT-VP của Sở GDĐT TP Hà Nội về việc cho học sinh đi học trở lại.
29/4/2020
Tải về
CÔNG VĂN 1187/SGDĐT-VP NĂM 2020
CÔNG VĂN 1187/SGDĐT-VP NĂM 2020 VỀ TIẾP TỤC CHO HỌC SINH, HỌC VIÊN NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 DO SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN HÀNH
16/4/2020
Tải về
Công văn 1130/SGDĐT-CTTT
Công văn 1130/SGDĐT-CTTT năm 2020 thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
11/4/2020
Tải về
CVsố 862/SGDĐT-VP
862/SGDĐT-VP của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
20/3/2020
Tải về