Hiển thị :
STT Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Chức vụ
1 Phan Thị Thuận 0985248002 Đông Ngạc - Bắc Từ Liêm - Hà Nội Hiệu trưởng
2 Đỗ Minh Trang 0912766776 Tân Xuân, Xuân Đỉnh Hiệu phó
3 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 0987171270 Đông Ngạc - Bắc Từ Liêm - Hà Nội Giáo viên
4 Đỗ Thị Tuyết Mai 043.8387279 Xuân Đỉnh - Bắc Từ Liêm - Hà Nội Giáo viên
5 Đặng Thị Kim Cúc 0984215890 Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội Giáo viên