Từ ngày:
Đến ngày:
Hiển thị :
Tên thông báo Ngày thông báo
Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở GDĐT Hà Nội
Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở GDĐT Hà Nội
17/11/2020
Danh sách học sinh lớp 1 A1 năm học 2020-2021
Danh sách học sinh lớp 1A1 năm học 2020-2021
25/08/2020
Tải về
Danh sách học sinh lớp 1A2 năm học 2020-2021
Danh sách học sinh lớp 1A2 năm học 2020-2021
25/08/2020
Tải về
Danh sách học sinh lớp 1A3 năm học 2020-2021
Danh sách học sinh lớp 1A3 năm học 2020-2021
25/08/2020
Tải về
Danh sách học sinh lớp 1A4 năm học 2020-2021
Danh sách học sinh lớp 1A4 năm học 2020-2021
25/08/2020
Tải về