Từ ngày:
Đến ngày:
Hiển thị :
Tên thông báo Ngày thông báo
Văn bản tuyên truyền pháp luật về phòng chống dịch bệnh
Văn bản tuyên truyền pháp luật về phòng chống dịch bệnh
07/05/2021
Tải về
Chương trình trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm giai đoạn 2021-2030
Công văn số 108/GD&ĐT-MN ngày 10/03/2021 về chương trình trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm giai đoạn 2021-2030
10/03/2021
Công văn 363 về việc cho học sinh đi học trở lại
Công văn 363 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc cho học sinh đi học trở lại
01/03/2021
Tải về
Công văn số 557/GDĐT-CTTT ngày 26/02/2021
Công văn số 557/GDĐT-CTTT ngày 26/02/2021 về việc chuẩn bị các điều kiện để đảm bào an toàn khi học sinh trở lại trươngf học trong điều kiện bình thường mớ
28/02/2021
Công văn số 86/GD&ĐT-THCS ngày 25/02/2020
Công văn số 86/GD&ĐT-THCS ngày 25/02/2020 về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
25/02/2021